Värmepump för kalla förhållanden

VÄRMEPUMPAR

Nu kommer en serie luftvärmepumpar, Fujitsu LZCAN, som är speciellt konstruerade för subarktiska förhållanden. Samtliga komponenter lever upp till kraven om drift vid -30°C utomhustemperatur enligt CSA, Canada Standard Association.

Inomhusdelen är försedd med närvarosensor. När rummet är tomt går enheten i ekonomiläge. Rumstemperaturen kan ställas in till +10 °C underhållsvärme. Användaren kan också ändra värmepumpens driftläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via sin smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller.

Tekniska data:

Storlek inomhusdel mm 295×940×270

Ljudnivå innedel(tyst/max) 23/42 dB(A)

Köldmedie R410A.

www.fujitsuvärmepumpar.se