Två nya undercentraler

UNDERCENTRAL

Två nya typer av värmeväxlarcentraler, Basic och Profi, kommer från holländska Flamco. Båda har en effekt på mellan 70 och 1 000 kW.

Gemensamt för båda är bland annat att de kan anslutas till högtemperatursystem och att de har möjlighet att arbeta med ackumulator eller bufferttank. De har enligt leverantören kort svarstid mellan kontrollenhet och komponenter och levereras med automatisk värmereglering som styr värmen efter utetemperaturen samt utgångar för energimätningsutrustning.

Skillnaderna mellan serierna är bland annat att Basicserien har en svetsad stålram medan Profiserien har ram i aluminium, och att sakkomponenterna i Basicserien är gängade medan komponenterna i Profiserien är flänsande.

Alla undercentraler täthetsprovas innan leverans.

flamcogroup.com/se