Anslutningslåda för tyst ventilation

VENTILATION

Nu lanseras två nya anslutningslådor. Den ena, ATTS, är en kompakt låda för till- eller frånluft. Lådan innehåller ett mät- och injusteringsspjäll som går att demontera utan att inställningarna ändras. Täthetsklassen är C och korrosivitetsklassen C3. Kanalanslutningsdiametern är 100 till 315 millimeter, donanslutningsdiametern 100 till 400 millimeter. Lådan finns med kanal-/donanslutningar 1:1 och 1:2.  Lådan har inga utstickande fogar.

Den andra lådan, ATTD, ersätter den tidigare modellen ATTC. Denna låda ger en låg ljudnivå och finns med kanal-/donanslutningar 1:2 och 1:3. Även här kan mät- och injusteringsspjället demonteras utan att man ändrar på inställningarna.

www.flaktwoods.se