Tyréns köpte installationsbolaget Hilson Moran

TYRÈNSKÖP

Tyréns har gjort sitt andra strategiska förvärv i Storbritannien och blir majoritetsägare i Hilson Moran. Hilson Morans ledning kvarstår som delägare och bolagets verksamhet fortsätter att bedrivas under befintligt namn och varumärke. Hilson Moran är konsultbolag inom installation och bedriver även en bred verksamhet inom samhällsplanering, fastighetsutveckling och hållbarhet. Bolaget har bland annat arbetat med profilbyggnader som the Gherkin och the Walkie Talkie i centrala London. Hilson Moran har drygt 250 medarbetare på sex kontor i Storbritannien och mellanöstern. Bolaget omsatte 260 mkr 2016.

Tyréns senaste strategiska investering i Storbritannien gjordes 2011 då bolaget förvärvade det världsledande konstruktionsbolaget AKT II. 

– Efter flera framgångsrika år tillsammans med AKT II dubblerar vi nu vår verksamhet i Storbritannien. Förvärvet av Hilson Moran är ett viktigt steg i vår strävan att växa på nyckelmarknader och ett sätt att forma ett ännu starkare internationellt erbjudande, säger Ulrika Francke, vd på Tyréns.  

Hilson Moran, AKT II och dotterbolaget Tyréns UK bedriver fortsatt sin verksamhet i separata bolag och under existerande namn men kommer att samarbeta kring lösningar, anbud och konsultresurser i uppdrag på den engelska och globala marknaden. 

– Vi är mycket glada över det fördjupade samarbetet med Tyréns och AKT II, som vi känner väl från tidigare samarbeten. Tillsammans med Tyréns kan vi fortsätta att erbjuda det bästa hos en oberoende, rådgivande konsult samtidigt som vi har tillgång till multidisciplinära tjänster när det efterfrågas av våra kunder, säger Chris Plummer, vd på Hilson Moran.

– Vi välkomnar Hilson Moran och de möjligheter vår ägar- och samarbetsmodell erbjuder. Med tillgång till interdisciplinära tekniker, forskning och expertis fortsätter vi att stärka varje bolags specialistkompetens samtidigt som vi kan forma unika helhetslösningar för den nationella och internationella marknaden, säger Robin Adams, vd AKT II.

Källa: 
Tyréns