Climat80 köpte Kawi

Climat80 har förvärvat samtliga aktier i Kawi Solutions AB.

KAWI Solutions arbetar inom sektorerna industriell luftfiltrering och produktionsprocesser.