Caverion installerar åt Karlstad Kommun

AVTAL

När Karlstad Kommun förlänger sina avtal installerar Caverion ventilation, kyla, styr- och regler samt industrirör i kommunens skolor, kontor och industrilokaler. 

- Caverion har den tekniska kunskapen och ser till helheten från konstruktion till installation. Vi använder dem i alla discipliner och får då en samordningseffekt, säger Nicklas Lindberg, Karlstad Kommun

Avtalen förnyas vart tredje år genom offentlig upphandling och är fördelat på ett avropsavtal per timme som mest innefattar kyla samt ett förnyat avtal gällande ventilation, upprustning av skolor, vs, el, ventilation och styr. Ett stort fokus ligger på energieffektivisering.

Karlstad Kommun tillhör Caverions kundsegment offentlig sektor och är en återkommande kund sedan mer än 20 år tillbaka.