Boverket tog fram LCA-vägledning

LCA

Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk.

Det är en metod för att beräkna miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råvaror till återvinning och avfallshantering. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Mer informatin på https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/ny-vagledning-om-livscykelanalyser/

 

 

 

Källa: 
Boverket