Assemblin VS köpte Svenssons Rörinstallation

RÖRKÖP

Assemblin VS förvärvar Svenssons Rörinstallation AB, som under drygt 25 år byggt upp en framgångsrik och väletablerad verksamhet i Göteborgsregionen. 

- Med sin fina entreprenadverksamhet och kundbas kommer Svenssons Rör att vara ett bra tillskott till vår verksamhet i västra Sverige, säger Andreas Aristiadis, VD för Assemblin VS.

Svenssons Rör grundades i Kinna år 1992. Företaget drivs och ägs sedan åtta år tillbaka av VD Robert Adolfsson och ekonomiansvarig Ulrica Andreen. Med 15 anställda ligger årsomsättningen på cirka 30 mkr. Verksamheten är främst inriktad på rörentreprenader i Göteborgsregionen, men omfattar även serviceuppdrag.
- Vår verksamhet och våra medarbetare får en fantastisk möjlighet att vidareutvecklas genom att vi nu blir en del av Assemblin-koncernen, menar Robert Adolfsson och Ulrica Andreen.

Svenssons Rör blir en filial inom Assemblin VS Region Väst. Med sina yrkesskickliga montörer, omfattande erfarenhet och goda rykte i Göteborg och Västsverige, blir de en viktig del i vår fortsatta expansion i regionen.