Assemblin totalentreprenör vid omvandling av industrifastighet

INDUSTRIINSTALLATION

Kvarteret Fabriken i Skellefteå ska omvandlas från industrilokaler till en byggnad som passar såväl kontorsanställda som bussar och utryckningsfordon. Assemblin har fått uppdraget att vara totalentreprenör för alla installationer i samband med ombyggnaden av den 19 000 kvadratmeter stora fastigheten.

Skellefteå kommuns industrifastighetsbolag (Fastighets AB Polaris) förvärvade lokalerna för två år sedan. Nu ska fastigheten byggas om för att inrymma kommunens förvaltning inom samhällsbyggnad tillsammans med bland annat Räddningstjänsten och Skellefteåbuss. Den omvandlade byggnaden kommer med tanke på sin bakgrund och kvartersbeteckning att döpas till ”Fabriken”.

Huvudentreprenören Fastec har upphandlat Assemblin som totalentreprenör för alla installationer.

– Det är mycket glädjande att vi fått förtroendet att ansvara för både projektering och installation gällande ventilation, VS, sprinkler, el och styrsystem i detta spännande projekt, säger Petter Grafström, regionchef inom VS och ventilation på Assemblin. Sammantaget uppgår Assemblins order till 60-70 mkr.

– En utmaning är att denna väldiga industrilokal nu ska omvandlas till flera olika kontors- och verksamhetslokaler med olika behov, säger Petter Grafström.

I kontorsdelarna ska det vara rätt inneklimat och belysning för administrativt arbete. Medan det i intilliggande lokaler ska vara rätt förutsättningar för hantering och skötsel av ett stort antal fordon i form av bland annat bussar och utryckningsfordon. En speciell omständighet är att brandbilarna snabbt ska kunna fyllas med stora volymer av vatten. Spolhallarna för fordon ställer speciella krav på både vattenhantering och ventilation.

Eftersom byggnaden är så stor krävs cirka 20 ventilationssystem, fyra vattenserviser samt fyra fjärrvärmecentraler för uppvärmningen.

– Vi är redan igång med inköp och planering. Byggarbetena påbörjas under våren och inflyttningarna i byggnaden sker successivt under 2019, säger Petter Grafström.
 

Källa: 
Assemblin