Armatec köpte i Danmark

FÖRETAGSKÖP

Ernströmgruppens dotterbolag Armatec AB har förvärvat 100 % av aktierna i de två danska bolagen Dansk Ventil Center AS (DVC AS) och Valtor Offshore AS av den holländska koncernen Eriks BV.

Bolagen omsätter tillsammans ca 180 MSEK. De är ledande i Danmark inom sina respektive nischer; ventiler för dansk flödesindustri respektive ventiler och service för offshoremarknaden vilket kompletterar Armatecs verksamhet väl i Danmark. I samband med övertaget blir bolagen distributörer för Eriks sortiment av ventiler och kringutrustning. 

Bolagen kommer fortsättningsvis att verka under egna varumärken och ledningar. Detta är helt naturligt i vår affärsmodell där bolagen agerar oberoende av varandra i full konkurrens såsom en del i vår strävan att tillvarata entreprenörskapets drivkrafter.