Industridoktorand - Big Data och energioptimering, Stockholm

 

Vill du jobba med ett nytt energiprojekt i ett av landets mest spännande fastighetsbolag? Vill du få möjlighet att utvecklas och samtidigt vara med och bidra till hållbar utveckling i viktiga samhällsfrågor? I samarbete med KTH söker Akademiska Hus en industriell doktorand med inriktning mot Big Data och energioptimering i byggnader.

Industridoktorandtjänsten är en del i Akademiska Hus satsning på att vässa kompetens inom energiområdet. Den vi söker kommer att bli en strategisk resurs inom Akademiska hus. Placeringen är i Stockholm och tjänsten är en tillsvidareanställning. Du kommer att arbeta i ett nytt projekt som syftar till att utveckla och testa ny teknik och nya metoder för att effektivisera energianvändningen i byggnader samtidigt som ett bra inneklimat säkerställs. Detta innefattar utveckling av mer adaptiva system för energioptimering som nyttjar en kombination av traditionell driftdata med sensorinformation, m.fl. datafångster.  Ambitionen är att vidga traditionella systemgränser för byggnadstekniska system och på så vis möjliggöra en energioptimering som dels i högre grad tar med brukarnas aktiviteter och dels tar med nya förutsättningar för energiproduktion med optimering av intermittenta energikällor, förutsättningar för batterilagring mm.

Projektet genomförs i samverkan med institutionen för energiteknik på KTH och i tätt samarbete med de forskare som utvecklar KTH Live-In Lab. För dig som doktorand innebär det möjligheter till kvalificerad handledning och teoretiskt utbyte med ledande forskare inom området adaptiv styrning. En viktig och delvis unik förutsättning i detta projekt är hur brukarna av lokalerna involveras i studier och försök.

Kungliga Tekniska högskolan, skolan för industriell teknik och management
KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering.
Verksamheten vid skolan för industriell teknik och management (ITM) omfattar de ingenjörs-, teknik- och ekonomivetenskaper som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt uthålligt sätt.
Institutionen för Energiteknik är inriktad på forskning och utbildning med syfte att bidra till hållbara energisystem.

Forskningstraditionen vid ITM-skolan har sin bas i maskintekniken, men sträcker sig mot kemi, materialvetenskap, fysik, regional planering och ekonomi. Institutionens personal och studenter kommer från hela världen och bildar en mycket internationell miljö.

Övergripande skeden i doktorandarbetet är:

  1. Litteraturstudier och förberedelse av strukturer för datahantering

  2. Datainsamling och bearbetning av data i aktuella byggnadsresurser

  3. Verifiering av genomförda experiment i passiva och aktiva byggnadsresurser med stöd av numeriska modeller och efter analys av ny teknik som testats inom ramen för projektet.

  4. Teoretiska studier och litteraturrecensioner kring tillämpliga affärsmodeller för hantering av big data och adaptiva system för energioptimering.

  5. Skrivande av en avhandling

Kvalifikationer

För att vara kvalificerad för denna tjänst ska den sökande ha civilingenjörs-, Masterexamen eller motsvarande inom ett område som är relevant för forskningsprojekten. För att bli en framgångsrik forskare krävs stort intresse för forskning och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Den personen vi söker ska ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Kontakt

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Westin, Strategisk Fastighetsutvecklare, telefon 08-685 76 52 eller Ann-Marie Björlin, HR, telefon 031-63 24 69. 

Fackliga representanter är Anders Larsson, SEKO, anders.larsson@akademiskahus.se och Sven Lindahl, Ledarna, sven.lindahl@akademiskahus.se.

Välkommen med din ansökan till: https://goo.gl/SQ812c senast den 21 september! 

Vi är ett av landets största fastighetsbolag. Med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 73 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16,7 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se