Stipendier

Det finns idag fyra stiftelser knutna till Energi- och Miljötekniska Föreningen. Tre stiftelser, Energi- och Miljötekniska Föreningens Stödstiftelse, Plåtförädling och Anders Jönssons Donationsstiftelse och Hugo Theorells Donationsstiftelse samförvaltas och delar gemensamt ut stipendier varje år. Stipendiepriserna delas normalt ut en gång per år i de tre tävlingsklasserna

  • Artikel baserad på examensarbete
  • Artikel baserad på forskningsprojekt
  • Övrig teknisk artikel

Antalet priser för varje tävlingsomgång bestäms av Energi- och Miljötekniska Föreningens stiftelsers styrelse. Prissumman är 10 000 kr per utdelat pris.

Sista ansökningsdatum för arbeten utförda 2016 är den 20 mars, 2017.

Ladda ner instruktioner, ansökningsformulär och mall här:

Den fjärde stiftelsen, Aron Kristofersons Forskningsstiftelse betalar ut stipendiepengar till gymnasier i Malmö och Göteborg med VVS-program. För mer information vänligen kontakta Erika Siwertz.