Nya tider, nya utmaningar – och nya resurser

Foto: Per Westergård

Jag vill ta tillfället i akt att hälsa Jaana Petherbielke välkommen i rollen som vd för EMTF Förlag AB. Enligt min mening kommer hon att bli en ovärderlig kraft för förlaget. EMTF Förlag AB – som varit i farten i snart 90 år – är ett dotterbolag till Energi- och Miljötekniska Föreningen. Huvudsakliga arbetsområden för förlaget är omvärldsbevakning, kunskapsutveckling och nätverkande. Tidningen Energi & Miljö, som förlaget är utgivare av, har en viktig roll i detta sammanhang, speciellt avseende omvärldsbevakningen. Vad gäller kunskapsutveckling och nätverkande har kursarrangemangen och lokalaktiviteterna varit av största vikt. Och det är områden som vi kommer att satsa ytterligare på under den närmaste framtiden – både utveckling av kurser och fördelningen av kursutbudets geografiska spridning. Allt i syfte att komma närmare medlemmarna och öka medlemsnyttan, genom att bland annat kursutbudet integreras tydligare i lokalverksamhetens olika aktiviteter där medlemmarna är verksamma.

Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Det kräver mer tidseffektiva lösningar vilket medfört att vi parallellt med dessa aktiviteter kommer att arbeta med att utveckla den digitala sidan av förlaget. Visionen är bland annat att kunna ge vissa kurser via webben så att man kan ta del av utbudet vid sin dator. Detta kommer att bli en ekonomisk utmaning men det ämnet återkommer jag till vid ett senare tillfälle. Vi har börjat känna oss fram på den digitala arenan genom att under året göra en nystart av en Facebook- och LinkedIn-sida. Och, inte att förglömma, den kontinuerliga utvecklingen av vår hemsida. Det kan vara värt att nämna att Energi- och Miljötekniska Föreningen bland annat är medlem och jobbar aktivt med frågor i Scanvac (www.scanvac. info) och Rehva (www.rehva.eu) som ger oss information om vad som händer i vår närmaste omgivning och i Europa.

Som en frukt av detta samarbete kan vi nu presentera Rehva Dictionary. Rehva Dictionary erbjuder ett unikt och mycket användarvänligt lexikon/ordbok för våra professionella medlemmar. Appen kan laddas ner från Rehvas hemsida. Som jag ser det kan lexikonet verkligen underlätta kommunikationen mellan olika språkgrupper inom Sverige och vid utlandsjobb inom Europa. Appen hanterar översättningar och benämningar inom branschen för 20-talet språk. Förutom Jaana har vi under året anställt Peter Olofsson som chefredaktör, liksom Lynn Staflund, som bland annat hanterar våra medlemsärenden. Sist men inte minst har vi på kansliet den allvetande Mark Kretz som en sista utpost. Jag vill tacka er alla för ett fantastiskt arbete under min ledning nu när Jaana tar över stafettpinnen som vd.

Harry Swartz