LEB Consult AB

L.E.B Consult AB är ett fristående tekniskt konsultföretag som bildades 1962 och idag har ca 47 anställda. Uppdragskaraktären på de projekt som genomförts har till största delen varit tekniskt komplexa, som t ex stora kontorsfastigheter, risklaboratorier, kyl/ångcentraler och tunga befästningsanläggningar. För kontorshus var vi banbrytande för vattenburna system för klimatisering av byggnader med dygnsackumulering. För detta vann vi ett internationellt pris 1994 för "världens bästa kontorshus". Vi har stor erfarenhet av projektering av alla förekommande typer av byggnadsverk, såväl ombyggnader som nybyggnader. L.E.B har sedan länge satsat målmedvetet på utveckling, av tekniska systemlösningar samt datorprogram för förvaltning, tekniska beräknings- och simuleringsprogram och CAD tillämpningar vilka nyttjas regelbundet under projekteringen. Genom bredbandsförbindelse är alla kontor direktlänkade med varandra. Det gör att den samlade kompetensen lätt kan nås från alla kontor inom företaget. Utveckling av datoriserade fastighetsprogram bedrivs sedan 1990 i ett separat bolag L.E.B System AB Slutligen kan nämnas att vi är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007.