Teknikutbildning i Gävle - Naturlig komfortkyla

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

Utbildningen tar upp vad det innebär att introducera Evaporativa kylprocesser inom luftbehandling med teori, praktiska tillämpningar och presentation av ett praktikfall applicerat på Karolinska Universitetssjukhus i Huddinge.

Under utbildningen behandlas både teori och praktik avseende Evaporativ och Indirekt Evaporativ komfortkyla

 

Kursprogram.

Kaffe och smörgås serveras från kl 09.30

10.00-16.00 med avbrott för lunch och eftermiddagsfika

10.00-10.30 Teori och principer för evaporativ och indirekt evaporativ kyla. Definitioner och centrala teorier.

10.30-12.00 Presentation av LOCUM-utredningen för verifiering av tekniken för indirekt evaporativ kyla.

12.00 Lunch

13.00 Praktiskt arbete med beräkning av energieffektivitet för tre luftbehandlingsaggregat befintligt utförande och efter föreslagna nya systemlösningar inklusive en frånlufts-VP samt LCC-beräkningar för studerande av varaktighetsdiagram före och efter åtgärder samt analys av break-even kurvor.

14.30 Eftermiddagsfika

15.00 Ett praktikfall Karolinska Universitetssjukhuset för införande av indirekt evaporativ kyla i kombination med högeffektiv energiåtervinning.

15.45 Avslutning

Deltagare ska ta med bärbara datorer med installerad applikation MS Excel.

Datum: 16 maj

Plats: Teknikparken, Hus C, Nobelvägen 2, Gävle

Kostnad: 3995 kronor exkl moms för medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen, 4995 kronor för icke-medlemmar exklusive moms (för föredrag, lunch och kaffe)

Välkommen!

 

torsdag 16 maj 2019
Kl. 09:30
Medlem pris: 
3 995,00 kr
Aktivitetstyp: 

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.