Tekniklunch i Västerås- ”Produktionskostnad och lönsamhet för el från solceller”

350 krMedlemspris 250 kr exkl. moms.

Idag finns ingen enhetlig metod för att beräkna produktionskostnader för solel i Sverige. I brist på en standardiserad modell kan det bli vitt skilda resultat vid olika beräkningar. Det försvårar idag möjligheten att bedöma ekonomin för en kommande solcellsinstallationer. Bristen på standardisering innebär en osäkerhet inför investeringsbeslutet som fördröjer marknadens utveckling. Resultaten från projektet förväntas därför vara av värde för alla parter som är inblandade i solcellsinstallationer.

Projektet ”Investeringskalkyl för solceller” vid Mälardalens högskola har tagit fram mallar för att beräkna produktionskostnad och lönsamhet för solel.

Under tekniklunchen får ni bl.a ta del av bakgrund, problemställning och hur projektet fortlöper, samt resultatet i form av mallar för beräkning av produktionskostnader med syfte att bana väg för en standardisering.

Bengt Stridh, adjungerad lektor Mälardalens högskola och anställd vid ABB Corporate Research, projektledare och vår föredragshållare, har en egen omtyckt välbesökt blogg där ni kan hitta mer information inför tekniklunchen.

Arbetet vid Mälardalens högskola har finansierats av Energimyndigheten.

http://bengtsvillablogg.info/2016/09/14/produktionskostnad-och-lonsamhet-for-solel-ny-mall/

Datum och tid: Måndag 2 oktober  kl 11.00 i konferensrum K3, med gemensam lunchbuffé i restaurangens matsal ca 12.15

Plats: Rocklunda Restaurang & Konferens, ABB Arena Nord, Västerås

Kostnad medlemmar: 250 kr exkl moms (lunch ingår).
Kostnad icke medlemmar: 300 kr exkl moms (lunch ingår)
Studenter som är medlemmar: 100kr inkl moms (lunch ingår), anmälan via mail:

jaana.petherbielke@gmail.com

(medlemsavgiften är kostnadsfri för studenter, enkelt att bli medlem via vår hemsida på 

www.energi-miljo.se/medlemsformanerstudenter)
 

Medlem pris: 
250,00 kr
måndag 2 oktober 2017
Kl. 11:00

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.