Tekniklunch i Falun om filterklasser

250 krMedlemspris 150 kr exkl. moms.

Under 2018 blir det stora förändringar för alla som specificerar, köper och hanterar ventilationsluftfilter.

Den gamla standarden EN 779 med filterklasserna G4, M5, F7 etc upphör att gälla. Istället ska vi använda ISO 16890, som klassar luftfilter på ett helt annat sätt. Filtren mäts och klassas separat för partiklar i tre olika storleksfraktioner, och en sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna som filtret skiljer av.  

Föredragshållare:  Mattias Utbys, Camfil

Vid en lunchträff arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen i Falun kommer standarden att presenteras.

Föredrag kl. 11.00-12.00, träffen avslutas med gemensam lunch

Datum 15 mars

Plats: Ståhlkloo Ingenjörsbyrå, Nybrogatan 23, Falun

Kostnad: 150 kronor exkl moms för medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen, 250 kronor för icke-medlemmar exklusive moms (för föredrag, lunch och kaffe)

 

 

Välkommen till ett intressant seminarium!

EMTF Falun

 

torsdag 15 mars 2018
Kl. 11:00
Medlem pris: 
150,00 kr
Lokalavdelning: 
Dalarna

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.