Studiebesök på nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk

På Sobacken utanför Borås bygger nu Borås Energi och Miljö ett nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk. Syftet är att trygga stadens framtida infrastruktur och förbereda för de krav som kommer att ställas på vårt energisystem framöver.

 Avloppsreningsverket kommer tas i drift under maj 2018 och kraftvärmeverket i mars 2019. Det nya kraftvärmeverket ska garantera säkra fjärrvärmeleveranser, förnybar elproduktion, motsvarande elanvändning för ca 3 000 normalhushåll och uppfylla Borås Stads miljömål för förnybar el. Det nya avloppsreningsverket är byggt för att klara lagstadgade miljögränsvärden för avloppsvatten och ha ökad kapacitet för avloppsrening i framtiden.

Vid ett studiebesök på det blivande avloppsrenings- och kraftvärmeverket, arrangerat av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Borås, kommer deltagarna att få en övergripande presentation om projektet samt en rundvandring ute på byggsiten.

 

Datum och tid: 22 februari, klockar 15-17.

 

Plats: Sobacken ligger ca 10 km utanför Borås. Kommer man från Borås kör man riksväg 41 mot Varberg. Efter ca 10 km skyltas Energi- och Miljöcenter på höger sida. Kör igenom vakten och kör till besöksparkeringen där vi samlas. Se vägbeskrivning på länken http://www.borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/varaanlaggningar/sobacken.4.3e4533f2154149006c87549b.html)

 

torsdag 22 februari 2018
Kl. 15:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Borås

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.