Seminarium i Luleå om garageventilation

 

 

 

Utvecklingen av personbilar och minskandet av deras utsläpp går ständigt framåt, ändå dimensioneras luftbehandlingssystem för garage efter gamla rekommendationer, borttagna ur BBR för mer än tio år sedan, något som leder till överdimensionerad garageventilation. 

Under lunchen på tisdag den 23 januari kommer Sara Keisu, WSP, att berätta om sitt examensarbete ”Dimensionering av luftbehandlingssystem för varma garage”. I sitt examensarbete har hon undersökt vilka luftflöden som krävs i ett varmt garage och om de tidigare rekommenderade flödena kan sänkas. Hon har undersökt två olika typer av varma garage; ett bostadsgarage och en centrumparkering, där hon uppmätt, simulerat och beräknat koncentrationer koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid. Resultatet av arbetet var att det dimensionerande luftflödet för båda typerna av garage kan sänkas med en fortsatt god luftkvalitet.

 

Tid:                                                11.30-13.00 (efter föredraget äter vi gemensam lunch till självkostnadspris)

Datum                                            23 januari 2018

Plats:                                             WSP, mötesrum Malmen, plan 4, Smedjegatan 24, Luleå

Föredragshållare:                       Civilingenjör Sara Keisu

 

 

 

 

tisdag 23 januari 2018
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Luleå

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

1 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.