Lunchträff i Gävle om framtidens byggande

250 krMedlemspris 150 kr exkl. moms.

 

Gävle växer så att det knakar.

År 2030 ska Gävle ha en befolkning på 130 000 innevånare, vilket innebär inte bara ett ökat behov av bostäder utan även av plats för flera arbetsplatser, verksamheter, skolor, omsorg, sjuk- och hälsovård, kultur, idrottsanläggningar, parker och kommunikationer.

För att nå det målet behöver bland annat omkring 10 000 nya bostäder tillkomma, som till största delen koncentreras till Gävle stad, Valbo och Forsbacka.

För att förverkliga en utbyggnad i orterna behövs investeringar i kommunal service och stora infrastruktursatsningar, exempelvis för vatten och avlopp, gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.

Vid en lunchföreläsning i Gävle kommer framtidens byggplaner i tätorten att presenteras.

Föredragshållare: Stadsarkitekt Helena Tallius Myhrman, Samhällsbyggnad, Gävle kommun

Tid och datum: 11.30-13.00 den 19 oktober

Plats: Lokal Wilhelminasalen på Teknikparken, Hus D, Nobelvägen 2, Gävle

Kostnad: 150 kronor exkl moms för medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen, 250 kronor för icke-medlemmar exklusive moms (för föredrag, lunch och kaffe)

Välkommen till ett intressant seminarium!

EMTF Gävle

Anmälan är bindande.

 

torsdag 19 oktober 2017
Kl. 11:30
Medlem pris: 
150,00 kr
Lokalavdelning: 
Gävle

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.