Kurs i Nyköping om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

250 krMedlemspris 250 kr exkl. moms.

Kurs i Nyköping om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

Välkommen till en kurs den 30 augusti i Nyköping om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar.

Kursen om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar ger en förståelse för hur olika lönsamhetsmodeller fungerar för investeringar i energiåtgärder och hur de relaterar till varandra. Kursen ger en ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, realränta, ekonomisk livslängd, teknisk livslängd, m m. Även konsekvenserna för utfall vid val att nivåer på de olika parametrarna gås igenom.

Arrangör är i Energi och Miljötekniska Föreningen och kursen är subventionerad av Energimyndigheten för att så många som möjligt ska kunna ta del av kunskapen.

Datum och tid: 30 augusti 2017 klockan 12.00-16.00. Kursen inleds med gemensam lunch

Plats: Structor Nyköping, Kungshagsvägen 3A, Nyköping

Kursledare:                      Peter Filipsson, CIT Energy Management

Pris:                                   250 kr

 

 

onsdag 30 augusti 2017
Kl. 12:00
Medlem pris: 
250,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Nyköping
Extra info: 
Titel

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.