Kurs i Norrköping om energi- och miljösamordning

250 krMedlemspris 250 kr exkl. moms.

Välkommen till en halvdagskurs i Norrköping om ”Glapp i byggprocessen - Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning”

Kursen utgår från BeBo:s rapport, som innehåller en kritisk och konstruktiv granskning av om- och nybyggnadsverksamhet vad gäller effekter på energieffektivitet.

Syftet är att få kunskap om vikten av att ha rätt kompetens i projekten för att få den funktion och energiprestanda som man förväntat sig från tidigt programskede till genomförd idrifttagning.

Innehåll

  • Konkret och praktisk belysning av hinder och möjligheter i om- och nybyggnadsverksamheten
  • BeBo-processen, ett metodiskt tillvägagångsätt för att åstadkomma energieffektiviserande renovering, samt energi- och miljösamordnarens roll och ansvar.

Kursens mål

Du får kunskap om vilka vanliga brister som uppstår vid dålig energisamordning från programskedet till idrifttagningen. Du får också kunskap om vilken kompetens som behövs i projektstyrningen och hur den kan handlas upp samt om hur roller och ansvar kan fördelas mellan olika aktörer i byggprocessen.

Föreläsare: Sara Olsson, Energikonsult WSP.

Datum och tid: Torsdag 15 december kl 09.00-12.00 (kursen avslutas med gemensam lunch)

Plats: Lokal: Magnentus Building, Nya Torget Norrköping

Kostnad: 250 kr exkl moms (lunch ingår). Kursen är delfinansierad av Energimyndigheten

                      Varmt välkommen!

                     

 

 

 

 

fredag 15 december 2017
Kl. 09:00
Medlem pris: 
250,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Östergötland
Extra info: 
Titel

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.