Kurs Glapp i byggprocessen - i samarbete med Beställarkompetens

250 krMedlemspris 250 kr exkl. moms.

Välkommen till en halvdagskurs i Västerås om ”Glapp i byggprocessen - Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning”

Kursen utgår från BeBo´s rapport, som innehåller en kritisk och konstruktiv granskning av om- och nybyggnadsverksamhet vad gäller effekter på energieffektivitet.

 

Syftet
att få kunskap om vikten av att ha rätt kompetens i projekten för att få den funktion och energiprestanda som man förväntat sig från tidigt programskede till genomförd idrifttagning.

Innehåll
Konkret och praktisk belysning av hinder och möjligheter i om- och nybyggnadsverksamheten
BeBo-processen, ett metodiskt tillvägagångsätt för att åstadkomma energieffektiviserande renovering, samt Energi- och miljösamordnarens roll och ansvar.

Kursens mål
Du får kunskap om vilka vanliga brister som uppstår vid dålig energisamordning från programskedet till idrifttagningen. Du får också kunskap om vilken kompetens som behövs i projektstyrningen och hur den kan handlas upp samt om hur roller och ansvar kan fördelas mellan olika aktörer i byggprocessen. 

Kurs intressant för
Kommunala tjänstemän och beslutsfattare inom bostadsbyggande samt personer som är beställare hos byggherrar, fastighetsägare och BRF-er och som är ansvariga för, eller delaktiga i, ombyggnads-och renoveringsprojekt, tex som projektledare eller energiansvarig.
Kursen kan också vara av intresse för de arkitekter och konsulter som är anlitade i projekten.

Föreläsare: Emma Karlsson Energikonsult WSP.
Emma är energikonsult och föreläsare med flera års erfarenhet av arbete med energieffektiviseringsfrågor i nyproduktion och renovering, bland annat inom Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva bostäder, BeBo.

Datum och tid: Onsdag 27 september kl 09.00-12.00, anmälan senst måndag 25 september

med start frukost kl 08.30  och avslut gemensam lunchbuffé ca kl 12.15.

Plats: Rocklunda Restaurang & Konferens, ABB Arena Nord, Västerås

Kostnad: 250 kr exkl moms ( frukost+lunch ingår)

Kursen är delfinansierad av Energimyndigheten 

onsdag 27 september 2017
Kl. 09:00
Medlem pris: 
250,00 kr
Aktivitetstyp: 
Extra info: 
Titel

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.