Frukostseminarium i Karlskrona om OVK

Frukostseminarium i Karlskrona om OVK

 

Från och med januari 2018 har boverkets föreskrift avseende OVK förändrats.

Bakgrunden är att många av dagens certifierade funktionskontrollanter kommer att gå i pension inom de närmaste åren samtidigt som bostadsbyggandet ökat påtagligt, vilket ger ett ökat behov av funktionskontrollanter. Tillgången på funktionskontrollanter behöver kunna säkerställas för framtiden.

Ändringarna innebär i huvudsak en sänkning av kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter. Vidare görs vissa förtydliganden av kraven på allmän teknisk kunskap med syfte bland annat att minska osäkerheten och göra tillämpningen mera enhetlig. En definition av en- och tvåbostadshus tas bort för att skapa en mer enhetlig tillämpning bland kommunernas byggnadsnämnder gällande undantaget från krav på OVK-besiktning.

Vid en lunch med Energi och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Blekinge kommer förändringarna att presenteras närmare. I samband med frukosten bjuds på kaffe och smörgås.

Föredragshållare: Wanda Rydholm. OVK-specialist, Boverket

Tid och datum: 07.30 (frukosten är framdukad från 07.15 start 07.30-08.45) den 14 februari

Plats: WSP Sverige AB, Högabergsgatan 3, Karlskrona
Max 20 st deltagare.

 

 

onsdag 14 februari 2018
Kl. 07:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Blekinge

Registreringen är stängd. Denna aktivitet är redan fullbokat.