Bättre luft i miljömärkta förskolor byggda som lågenergihus

Den 6 mars kommer Josefin Persson och berättar om sin avhandling vid Örebro universitet där hon jämfört luftkvaliteten i olika typer av lågenergihus.

Finns det skillnader i den kemiska sammansättningen och inomhusklimatet mellan lågenergihus och konventionella hus? Mellan miljömärkta hus och de som inte är miljömärkta? Det kommer Josefin diskutera med hjälp av sin forskning som har inkluderat långtidsstudier i lågenergi och konventionella förskolor med avseende på inomhusklimat och kemiska emissioner av organiska ämnen samt påverkan av de använda byggmaterialen.

 

Föreläsare: Josefin Persson, Structur 
Datum: 6 mars
Tid: Vi träffas 11:30 för gemensam lunch. Föredraget börjar 12:00.
Plats: Lunchgården, Skvadronvägen 11, Örebro
Kostnad: Självkostnadspris för lunch

 

onsdag 6 mars 2019
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Anmälan stänger: 
tisdag, 5 mars, 2019 - 15:00

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.