Ett stort steg mot kommersialisering av ny energiteknik

Energiutvecklingsnämnden vid Energimyndigheten beviljar 812 miljoner i stöd till tre demonstrationsanläggningar.

 

Stödet ges under förutsättning att EU-kommissionens statsstödsgranskning utfaller positiv. De tre projekt som lämnas över till Näringsdepartementet för stadsstödsanmälan till EU-kommissionen är:

Chemrec AB. Projektet avser utvinning av biodrivmedel ur svartlut vid en anläggning i Domsjö, Örnsköldsvik. Beviljat stöd: högst 500 miljoner kronor.·        

Göteborg Energi AB. Projektet innebär att bygga och driva en anläggning för omvandling av lågkvalitativ skogsråvara till högkvalitativt drivmedel – biometan. Beviljat stöd: högst 222 miljoner kronor.·        

Södra Cell AB. Projektet innebär fullskaledemonstration av LignoBoost-konceptet integrerat vid fabriken i Mörrum. Beviljat stöd: högst 90 miljoner kronor.Projekten får inte starta innan EU-kommissionens statsstödsgranskning är klar.  

Utlysningen gäller för i första hand demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel och i andra hand demonstration och kommersialisering av annan energiteknik av stor nationell betydelse och omfattande exportpotential, till exempel teknik avseende fordon och elproduktion.  

Källa: Energimyndigheten

Leave a Reply

You can use these HTML tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  

  

  

Redaktör


Mark Kretz
Kontakta honom med nyhetstips på kretz (at) emtf.se

%d bloggare gillar detta: