Ett stort steg mot kommersialisering av ny energiteknik

Energiutvecklingsnämnden vid Energimyndigheten beviljar 812 miljoner i stöd till tre demonstrationsanläggningar.

 

Stödet ges under förutsättning att EU-kommissionens statsstödsgranskning utfaller positiv. De tre projekt som lämnas över till Näringsdepartementet för stadsstödsanmälan till EU-kommissionen är:

Chemrec AB. Projektet avser utvinning av biodrivmedel ur svartlut vid en anläggning i Domsjö, Örnsköldsvik. Beviljat stöd: högst 500 miljoner kronor.·        

Göteborg Energi AB. Projektet innebär att bygga och driva en anläggning för omvandling av lågkvalitativ skogsråvara till högkvalitativt drivmedel – biometan. Beviljat stöd: högst 222 miljoner kronor.·        

Södra Cell AB. Projektet innebär fullskaledemonstration av LignoBoost-konceptet integrerat vid fabriken i Mörrum. Beviljat stöd: högst 90 miljoner kronor.Projekten får inte starta innan EU-kommissionens statsstödsgranskning är klar.  

Utlysningen gäller för i första hand demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel och i andra hand demonstration och kommersialisering av annan energiteknik av stor nationell betydelse och omfattande exportpotential, till exempel teknik avseende fordon och elproduktion.  

Källa: Energimyndigheten

Den som kommenterar ansvarar själv för sitt inlägg och för att inlägget följer lagen och Energi & Miljös regler för kommentarer.

Kommentarer som inte följer lagar och regler tas bort. Anmäl gärna kommentarer som inte uppfyller kraven genom att mejla lindholm (at) emtf.se.

Kommentera

Redaktör


Mark Kretz
Kontakta honom med nyhetstips på kretz (at) emtf.se