Ur Energi & Miljö

Behovsstyrda system studeras

Publicerad 1 september, 2014 | E&M 8-2014

Variabelflödessystem (VAV-system) har funnits på marknaden i mer än 30 år. En undergrupp, behovsstyrda ventilationssystem, har utvecklats avsevärt under de senaste 15 åren. Nu ska befintliga installationer granskas. I dag

Läs mer

Kostsamma droppar

Publicerad 1 september, 2014 | E&M 8-2014

Mikael Mangolds, Chalmers, studie visar att individuell mätning och debitering (IMD) av vatten kan bli en stor börda för de boende i socialt utsatta områden. Hammarkullen utanför Göteborg är ett

Läs mer

Allt fler skolor har VAV

Publicerad 1 september, 2014 | E&M 8-2014
VAV

Variabelt luftflöde (VAV) har börjat ersätta konstantflödessystem (CAV) även inom skolvärlden. Men det finns fallgropar när gamla system ersätts. I Borås är policyn hos Lokalförsörjningsförvaltningen att installera VAV-system i de

Läs mer

Forskning för miljoner gav klent resultat

Publicerad 24 juni, 2014 | E&M 5-2014
BELYSNING

Bristande vetenskaplighet, ansåg utvärderarna om Energimyndighetens program för energieffektivare belysning. Då hade 20 miljoner statliga kronor investerats. Nu blir det ytterligare 30 miljoner kronor från staten och lika mycket från

Läs mer

Luftflödesbalansen viktig i täta byggnader

Publicerad 24 juni, 2014 | E&M 6/7-2014

Ju tätare och energieffektivare byggnader, desto viktigare blir luftflödesbalansen. Per Kempe skriver om luftflödesbalansens betydelse i radhus/småhus respektive lägenheter. I energieffektiva byggnader med ett lågt värmebehov får detaljerna stor betydelse.

Läs mer