Ur Energi & Miljö

Brister i värme- och ventilationssystem dyrt för boende

Publicerad 11 december, 2014 | E&M 12-2014

Det är inte ovanligt att flerbostadshus använder 30 procent mer energi än nödvändigt, vilket kan kosta de boende uppåt 4 000 kronor per år. Det visar en rapport från Bebo, Energimyndighetens

Läs mer

Stor besparing av små butiker

Publicerad 11 december, 2014 | E&M 12-2014
Energieffektivisering

Energieffektiviseringsåtgärder i 60 små livsmedelsbutiker skulle kunna spara sammanlagt sju gigawattimmar per år, visar ett nyligen avslutat projekt. Runt 900 möjliga åtgärder upptäcktes i energikartläggningar som finansierades av Länsstyrelsen Dalarna.

Läs mer

Närvaron styr klimatet

Publicerad 11 december, 2014 | E&M 12-2014
INNEMILJÖ

Behovsstyrning med hjälp av rörelsedetektorer kan bli ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att styra klimatet i kontor och skolor, visar en ny avhandling från Chalmers tekniska högskola. Upp till 30

Läs mer

Nu testas smarta fönster i kontor

Publicerad 11 december, 2014 | E&M 12-2014
ENERGI

Före årsskiftet kommer Midroc Property Development att få sina första mätdata från ett experiment med så kallade smarta fönster i kontor. Framför allt vill företaget få data om hur mycket

Läs mer

Motorvärme driver propellrar

Publicerad 11 december, 2014 | E&M 12-2014
VÄRME

Värme som omvandlas till el ska spara stora mängder bränsle i miljöklassade färjan Viking Grace. Tekniken beräknas kunna göra om värme från färjans motorer till över 700 000 kWh el per

Läs mer

Stora VVC-förluster i nybyggda hus

Publicerad 11 december, 2014 | E&M 12-2014
VVC-FÖRLUSTER

Förlusterna från VVC-system är inte lägre i nyproducerade bostäder än i äldre. Det visar den utredning som konsultföretaget Aktea gjort på uppdrag av Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus). Bakgrunden

Läs mer