Ur Energi & Miljö

Forskning för miljoner gav klent resultat

Publicerad 24 juni, 2014 | E&M 5-2014
BELYSNING

Bristande vetenskaplighet, ansåg utvärderarna om Energimyndighetens program för energieffektivare belysning. Då hade 20 miljoner statliga kronor investerats. Nu blir det ytterligare 30 miljoner kronor från staten och lika mycket från

Läs mer

Luftflödesbalansen viktig i täta byggnader

Publicerad 24 juni, 2014 | E&M 6/7-2014

Ju tätare och energieffektivare byggnader, desto viktigare blir luftflödesbalansen. Per Kempe skriver om luftflödesbalansens betydelse i radhus/småhus respektive lägenheter. I energieffektiva byggnader med ett lågt värmebehov får detaljerna stor betydelse.

Läs mer

Lysande glaskontor satsar energisnålt

Publicerad 17 juni, 2014 | E&M 6/7-2014
PROJEKT

Kontorshuset Glasvasen ska snart lysa upp industriområdet bredvid vid Malmö centralstation. Huset är det första som byggs i nya stadsdelen Södra Nyhamnen. Som en grönskimrande blomvas ska nya kontorshuset Glasvasen

Läs mer

Fuktforskning i gruvans spår

Publicerad 17 juni, 2014 | E&M 6/7-2014
FORSKNING

När delar av Kiruna rivs kan forskarna göra noggranna undersökningar av husen. Dan Jönsson från Lunds tekniska högskola undersöker byggnaders prestanda kopplat till en enkät bland de boende. På en

Läs mer

Fuktjakt på slottet

Publicerad 17 juni, 2014 | E&M 6/7-2014
SKOKLOSTER

Forskaren Torun Widström vill förstå hur fukt och mögel uppstår i kulturhistoriska byggnader. Just nu undersöker hon Skoklosters slott i Uppland.   Vid Mälaren mellan Stockholm och Uppsala ligger 1600-talsslottet

Läs mer