Ur Energi & Miljö

PCM i utveckling

Publicerad 6 oktober, 2015 | E&M 9-2015
FASÄNDRINGSMATERIAL VIDEO

Vi har hört mycket om smarta elnät på senare år. Snart kommer vi även få höra mer om smarta värme- och kylnät, spår professor Viktoria Martin på KTH i Stockholm.

Läs mer

Energiberäkningar ska bli mer realistiska

Publicerad 22 september, 2015 | E&M 9-2015
ENEGIBERÄKNING

Skillnaden mellan beräknade och uppmätta värden kan vara stora. Nu försöker danska forskare åtgärda detta med en ny programvara som ska presentera en mer realistisk uppskattning av energianvändningen. Den danska,

Läs mer

Örebros nya högskolebyggnad sticker ut

Publicerad 21 september, 2015 |
PROJEKT

Den nya handelshögskolan på Örebro campus är inte bara en byggnad som sticker ut visuellt. Huset ska klara max 80 kWh/kvm, år trots glasfasad och form. I augusti började inflyttningen

Läs mer

Forskning: Donen viktiga vid luftvärme

Publicerad 21 september, 2015 | E&M 9-2015

Luften kan vid ogynnsamma förhållanden skikta sig och varm luft tenderar att ”fastna” i taket, utan att komma brukarna tillgodo. Det visar fältmätningar i lågenergihus med luftvärmesystem. För att få

Läs mer

Fel i 70 procent av fjärrvärmecentralerna

Publicerad 21 september, 2015 | E&M 9-2015
INJUSTERING

Endast 26 procent av fjärrvärmecentralerna fungerade bra. Resten brast i bland annat avkylning. Det visas i en undersökning som gjorts i 20 fjärrvärmesystem och 146 fjärrvärmecentraler. Det finns stora möjligheter

Läs mer

Inneklimat sällan till domstol

Publicerad 21 september, 2015 | E&M 9-2015
INNEMILJÖ

Problem med för kalla eller varma bostäder blir sällan fall för rättssystemet. Under de senaste 26 åren har bara tre fall drivits av Hyresgästföreningen. Missnöje med inomhustemperaturen hör till de

Läs mer

Branschnytt