Ur Energi & Miljö

Värmeåtervinning i stor skala

Stora dimensioner och låga hastigheter ska ge extra hög återvinning av värme från luften i batterierna på nya NKS.

Läs mer

Hög återvinning men intrimning krävs

Moderna FTX-system kan leva upp till löften om hög verkningsgrad, åtminstone när system fungerar som avsett. Men tekniken har svaga punkter, som kan gå ut över energivinsten. Energi & Miljö har pratat med fem fastighetsägare och en konsult om deras erfarenheter.

Läs mer

Inga gratisstandarder – men kanske billigare

Det blev inget förslag om gratis byggstandarder, men väl om att göra standarder tillgängliga i fler format och kanske med reducerad kostnad för vissa grupper.

Läs mer

Varsam renovering också lönsam

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och FX-ventilation är en intressant lösning vid renovering. Det visar en ny rapport.

Läs mer

Het forskning får kyla till max

Europas största forskningsanläggning för synkrotronljus behöver inget värmesystem. Processen är så värmealstrande att det räcker med kylsystem. Anläggningen beräknas leverera överskottsvärme till fjärrvärmenätet.

Läs mer

1 2 3 151