Ur Energi & Miljö

Ny nordisk standard för inomhusklimat

Publicerad 17 september, 2014 | E&M 9-2014

En gemensam nordisk standard för inomhusklimat och ett bedömningsverktyg för hållbara renoveringar kan bli några resultat av ett nytt nordiskt samarbete. Initiativet till samarbetet kommer från Nordiska ministerrådet, som vill

Läs mer

Nya Nationalmuseum

Publicerad 1 september, 2014 | E&M 8-2014

Renoveringen av Nationalmuseum i Stockholm ska göra innemiljön bättre för både människor och konst. Centralt i upprustningen blir det nya klimatsystemet. Mer än 5 000 kubikmeter utrymme behövs för alla nya

Läs mer

Passivhuset höll värmen bra

Publicerad 1 september, 2014 | E&M 8-2014

En utvärdering ger passivhuskvarteret Fridhem i Trollhättan bra betyg. Ett av husen har dock högre energianvändning än väntat. Vädring och spiskåpor kostar omkring 5 kWh/kvm, år. En enkät bland de

Läs mer

Behovsstyrda system studeras

Publicerad 1 september, 2014 | E&M 8-2014

Variabelflödessystem (VAV-system) har funnits på marknaden i mer än 30 år. En undergrupp, behovsstyrda ventilationssystem, har utvecklats avsevärt under de senaste 15 åren. Nu ska befintliga installationer granskas. I dag

Läs mer

Kostsamma droppar

Publicerad 1 september, 2014 | E&M 8-2014

Mikael Mangolds, Chalmers, studie visar att individuell mätning och debitering (IMD) av vatten kan bli en stor börda för de boende i socialt utsatta områden. Hammarkullen utanför Göteborg är ett

Läs mer