Ur Energi & Miljö

Misskötsel av skolornas ventilation

Publicerad 2 oktober, 2014 | E&M 9-2014
Innemiljö

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) missköts på svenska skolor, och när brister upptäcks blir de ofta inte åtgärdade. Det visar en enkät från Svensk Ventilation. Trötta och okoncentrerade barn i skolan

Läs mer

Boverket tar fram vägledning för bättre tillsyn

Publicerad 2 oktober, 2014 | E&M 9-2014
Ventilation

Regeringen anser att kommunerna missköter sitt tillsynsansvar enligt PBL. Nu tar Boverket fram en vägledning för att tillsynsarbetet ska bli effektivare. Det är inte bara branschorganisationen Svensk Ventilation, som uppmärksammat

Läs mer

Onödigt värmeläckage från nya hus

Publicerad 2 oktober, 2014 | E&M 9-2014

Många nybyggda villor och flerbostadshus läcker onödigt mycket värme. Med värmefotografering vid besiktningar kan felen upptäckas och åtgärdas i tid. – Jag minns särskilt en villa som var byggd som

Läs mer

Huset som har både tak- och golvvärme

Publicerad 2 oktober, 2014 | E&M 9-2014

Vad sägs om ett flerbostadshus med tak- och golvvärme, och möjlighet till kyla? Tekniken har testats av Örebrobostäder med positivt resultat. Kopplat till värmepump gav lågtemperatursystemet en energianvändning på 31

Läs mer

Från självdrag till FTX i radhuset

Publicerad 1 oktober, 2014 | E&M 9-2014

I Kungsängen, norr om Stockholm, pågår ett annorlunda inneklimatprojekt. Jegor Aunola arbetar med att bygga om ventilationen i sitt radhus från självdrag till FTX. Redan när vi kliver in över

Läs mer