Ur Energi & Miljö

Skärpta energikrav i BBR möter kritik

Publicerad 26 augusti, 2015 | E&M 7-2015
NÄRA-NOLL

Med skärpta krav på energianvändning, omvandlingsfaktor för el samt en definition av lokalt producerad el, menar Boverket att EU:s krav på lagstiftning kring nära-noll-energibyggnader ska mötas. För flerbostadshus blir skärpningen

Läs mer

Hon sover i köket för att klara kylan

Publicerad 26 augusti, 2015 | E&M 7-2015
INNEMILJÖ

I jakten på kilowattimmar kan innemiljön – och därmed hyresgästerna – bli förlorare. Energi & Miljö har besökt Solna, där bostadsföretaget Signalisten installerat FTX med tilluft vid golv i äldre

Läs mer

Är det fritt fram för kokande blandare?

Publicerad 26 augusti, 2015 | E&M 7-2015
HETVATTEN

Blandare som levererar kokande vatten marknadsförs i Sverige. Det väcker frågor – är denna typ av blandare ens tillåten att installera, och i så fall under vilka omständigheter? Mats Östlund,

Läs mer

Kartläggning avslöjar VVC-förluster

Publicerad 25 augusti, 2015 | E&M 7-2015
VVC

Förberedelser för individuell mätning kan paradoxalt nog leda till ökade VVC-förluster, berättar energikonsult Bengt Bergqvist, som kartlagt tolv flerbostadshus. Kartläggningen omfattade sex nybyggda och sex äldre fastigheter i Stockholms kranskommuner.

Läs mer

Butiken som siktar på nollenergi

Publicerad 25 augusti, 2015 | E&M 7-2015
BORÅS

Dörrar på kyldiskar och smart användning av spillvärme har minskat energiåtgången i Ica City Knalleland med nära 80 procent. Snart kan fjärrvärmen strypas helt i systemet som är överförbart till

Läs mer

Badrumsombyggnaden som gick fel

Publicerad 25 augusti, 2015 | E&M 7-2015
LÄSARBILD

En renovering borde leda till en förbättring, men så är det inte alltid. Här är VA-ledningarna utbytta, både ledningar i badrum och stammar. Förmodligen ligger de gamla ledningarna kvar. Golvet

Läs mer