Ur Energi & Miljö

Debatt: ”Enhetliga byggnormer ger stora vinster”

Nationella byggnormer krävs för att byggandet ska industrialiseras och den internationella konkurrensen fungera. Det skriver Ulf Perbo, statssekreterare på Socialdepartementet.

Läs mer

Värmeåtervinning i stor skala

Stora dimensioner och låga hastigheter ska ge extra hög återvinning av värme från luften i batterierna på nya NKS.

Läs mer

Hög återvinning men intrimning krävs

Moderna FTX-system kan leva upp till löften om hög verkningsgrad, åtminstone när system fungerar som avsett. Men tekniken har svaga punkter, som kan gå ut över energivinsten. Energi & Miljö har pratat med fem fastighetsägare och en konsult om deras erfarenheter.

Läs mer

Inga gratisstandarder – men kanske billigare

Det blev inget förslag om gratis byggstandarder, men väl om att göra standarder tillgängliga i fler format och kanske med reducerad kostnad för vissa grupper.

Läs mer

Varsam renovering också lönsam

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och FX-ventilation är en intressant lösning vid renovering. Det visar en ny rapport.

Läs mer

1 2 3 151